09319869859
clear
خانه اشوریا ساکولنت شاخ بزی - Aloe juvenna

شاخ بزی - Aloe juvenna

معرفی اجمالی محصول

آموزش نگهداری گیاه شاخ بزی:

نور:
این گیاه سازگار به شرایط آفتاب و سایه آفتاب است بنابراین اکثر نقاط خانه که از روشنایی کافی برخوردار می باشد برای این گیاه مناسب می باشد.

دما: محیط آن باید دمای متوسط داشته باشد تا بتواند بخوبی رشد کند. این گیاه به سرمای شدید سازگار نیست و دما برای این گیا نباید کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد باشد.

خاک و تغذیه: خاک مناسب این گیاه ترکیب خاک باغچه ، ماسه و کود دامی می باشد. خاک این گیاه باید از زهکش مناسب برخوردار باشد.

نیاز آبی: آب دهی این گیاه، باید در حد متوسط به پایین باشد و بین برگ های آن، آب پر نشود. بین دو آبیاری سطح خاک باید حتما خشک گردد.

آفات و بیماریها: این گیاه فاقد آفات و بیماری های خاصی می باشد. آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی ریشه های آن می شود.

روش تکثیر: این گیاه از طریق قلمه ساقه به راحتی تکثیر می شود ولی در ابتدا به راحتی ریشه نمی زند، آب دادن بیش از حد به قلمه ها باعث فاسد شدنشان می شود. همچنین از طریق دانه نیز تکثیر می شود باید بذر ها ۳-۴ هفته بعد از جوانه زنی کاشته شوند و نهال ها در برابر سرما محافظت شوند. روش دیگر تکثیر این گیاه ، تکثیر از طریق پاجوش می باشد.

تعویض گلدان:این گیاه را می توان هر دو سال یکبار به گلدان بزرگتر انتقال داد و خاک آن را تعویض نمود.

منبع:بابل پارک

معرفی اجمالی محصول

آموزش نگهداری گیاه شاخ بزی:

نور:
این گیاه سازگار به شرایط آفتاب و سایه آفتاب است بنابراین اکثر نقاط خانه که از روشنایی کافی برخوردار می باشد برای این گیاه مناسب می باشد.

دما: محیط آن باید دمای متوسط داشته باشد تا بتواند بخوبی رشد کند. این گیاه به سرمای شدید سازگار نیست و دما برای این گیا نباید کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد باشد.

خاک و تغذیه: خاک مناسب این گیاه ترکیب خاک باغچه ، ماسه و کود دامی می باشد. خاک این گیاه باید از زهکش مناسب برخوردار باشد.

نیاز آبی: آب دهی این گیاه، باید در حد متوسط به پایین باشد و بین برگ های آن، آب پر نشود. بین دو آبیاری سطح خاک باید حتما خشک گردد.

آفات و بیماریها: این گیاه فاقد آفات و بیماری های خاصی می باشد. آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی ریشه های آن می شود.

روش تکثیر: این گیاه از طریق قلمه ساقه به راحتی تکثیر می شود ولی در ابتدا به راحتی ریشه نمی زند، آب دادن بیش از حد به قلمه ها باعث فاسد شدنشان می شود. همچنین از طریق دانه نیز تکثیر می شود باید بذر ها ۳-۴ هفته بعد از جوانه زنی کاشته شوند و نهال ها در برابر سرما محافظت شوند. روش دیگر تکثیر این گیاه ، تکثیر از طریق پاجوش می باشد.

تعویض گلدان:این گیاه را می توان هر دو سال یکبار به گلدان بزرگتر انتقال داد و خاک آن را تعویض نمود.

منبع:بابل پارک