09319869859
clear
خانه اشوریا پیوندی پیوندی لاکتی -Euphorbia lactea

پیوندی لاکتی -Euphorbia lactea

معرفی اجمالی محصول

آموزش نگهداری از کاکتوس افوربیا لاکتی پیوندی:

نور:
نور روشن با کمی سایه ایده آل این کاکتوس است و بهترین ظاهر را خواهد داشت.
در فضای باز در صورت شدید نبودن آفتاب به خوبی رشد می‌کند.
باید نسبت به آفتاب سوزان تابستان محافظت شود.

آبیاری:
بهار و تابستان به صورت منظم و پس از خشک شدن خاک انجام شود.
در زمستان بسیار محدود شود.

خاک:
خاک مخصوص کاکتوس که زه کشی  خوبی داشته باشد. بهتر است کمی خاک رس یا خاک برگ در ترکیب خاک آن استفاده شود.

دما:
ایده آل این افوربیا دمای بالای ۵ درجه می‌باشد. نسبت به گرما بسیار مقاوم و نسبت به سرما بسیار ضعیف است.

کوددهی:
کود دهی در فصول رشد ماهانه انجام شود. با کود ازت پایین و پتاس بالا.


منبع :میهن کاکتوس

معرفی اجمالی محصول

آموزش نگهداری از کاکتوس افوربیا لاکتی پیوندی:

نور:
نور روشن با کمی سایه ایده آل این کاکتوس است و بهترین ظاهر را خواهد داشت.
در فضای باز در صورت شدید نبودن آفتاب به خوبی رشد می‌کند.
باید نسبت به آفتاب سوزان تابستان محافظت شود.

آبیاری:
بهار و تابستان به صورت منظم و پس از خشک شدن خاک انجام شود.
در زمستان بسیار محدود شود.

خاک:
خاک مخصوص کاکتوس که زه کشی  خوبی داشته باشد. بهتر است کمی خاک رس یا خاک برگ در ترکیب خاک آن استفاده شود.

دما:
ایده آل این افوربیا دمای بالای ۵ درجه می‌باشد. نسبت به گرما بسیار مقاوم و نسبت به سرما بسیار ضعیف است.

کوددهی:
کود دهی در فصول رشد ماهانه انجام شود. با کود ازت پایین و پتاس بالا.


منبع :میهن کاکتوس